4 Mayıs 2014 Pazar

Ay Burçları (Nedir, ne değildir, Etkileri nelerdir)


Ay burcu kişinin doğum haritası grafiğinde Ay’ın konumlanmış olduğu burçtur. Astrolojide Ay, kadınları, Anneyi, ruhsal durumu, ruhsal gücü, şefkati, sevgiyi, büyütme- besleme-çoğalma ihtiyacını, sevgi ihtiyacını temsil eder. Ay’ın yönettiği dördüncü ev ise kişinin doğduğu yeri, evini, köklerini, ailesini ve aile yaşamını, asaleti, kalıtımsal özellikleri, (10. Evle beraber) ebeveynleri, anneyi, aileden gelecek mirası, suyu, sırları, mimariyi, binaları, ev yaşamını, gizli düşünceleri, yaşlı akrabaları, kadınlarla olan ilişkileri anlatır. Ayrıca, kadın haritasında kişinin biyolojik olmayan babası(baba gibi gördüğü) erkek haritasında ise biyolojik annesi olmayan(anne gibi gördüğü) kişileri betimler. Kişinin rahatlık ve huzur duygusunu, mülkiyet duygusunu, aitlik isteğini, ruhsal yapısını ve ruhsal eğilimlerini de bu ev temsil eder. Kişinin git-gelleri, evinde yapacağı davetler, istekleri de 4. Ev içerisinde değerlendirilir. Kişinin büyüme çağındaki karakterini oluşturan tüm ailesel faktörleri bu evden görebiliriz. Yurtseverlik, vatana bağlılık, köklere ve bağlılıklara hizmet, kendini ait olduğuna adama duygusunu da dördüncü ev temsil etmektedir.

Çok sık düşülen bir hata Ay burcunun duygusal yaşamın aşkla bağlantılı kısmında yoğun bir etki verdiği düşüncesidir. Oysa Ay kişinin daha gizli yönünü anlatmaktadır. Kişi duygularını mantıkla mı değerlendiriyor, olaylara karşı yaklaşımı nasıl, ruhsal gücünü nereden alıyor yahut ruhsal gücünün niteliği nedir, annesiyle bağları nasıldır, milliyetçi bir duyguya sahip midir yoksa kendini açan biri midir, (diğer evlerle bağlantıları incelendiğinde) miras alacak mı, kadınlara yaklaşımı nasıl, çocukluk ailesi ve ilerideki aile durumu nasıl olacaktır gibi soruların cevaplarını Ay burcundan ve 4. Ev yerleşiminden anlarız. Kişinin kendini nasıl gizlediği ay burcunda ortaya çıkacaktır, kişinin beklentileri de öyledir. Bu nedenle Ay burcunun haritadaki Venüs burcu yahut Mars burcundan daha önemli bir yanı yoktur. Bir doğum haritası bütündür, tek tek parçalarının o bütünü bozacağı unutulmamalı, tüm haritanın bir kombinasyon olarak değerlendirildiği akıldan çıkarılmamalıdır. Güneş burcu ve Yükselen burç genel özellik bakımından harita değerlendirmelerinden temelde ayrıdır. Bu nedenle Ay’ı sadece burç içerisinde değerlendirmek denizin içerisinden bir taş çıkarıp bununla ev yapmaya çalışmaya benzer.

Burada yazan Ay burçları konusu tek başına çok anlam ifade etmemekle beraber, kişiliğiniz hakkında ufak tefek bilgileri de içerecektir. Ay burcunun sadece küçük bir parça olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve konuyu öyle değerlendirin lütfen.

**Ay burcunuzu öğrenmek için: Astro.com -> Chart Drawing, Ascendant bölümünden bilgilerinizi girerek doğum haritanızı çıkarın. Grafikte Ay'ın yerleşmiş olduğu burç Ay burcunuzdur.

Ay Koç burcunda (Ay burcu Koç)

Ay’ı koç burcunda olan kişi fiziksel ihtiyaçlarını önemseyen, istekleri kuvvetli kişilerdir. İhtiyaçlarının hemen karşılanmasını ister ve duygularını bastırmakta, eğitmekte zorluk çekerler bu nedenle duygusal süreçlerin tadını çıkarmaları zordur ve bir hissi en kısa sürede fiziksel tecrübeye dönüştürmek, bir hayali en kısa sürede hayata geçirmek isterler. Rutin programlara uyma konusunda sıkıntıları vardır, günlük işleri yapabilecekleri periyot uzun süreli değildir. Kendilerine güvenir, içlerine doğan şekilde ilerlemekte sıkıntı görmez ve hatta bu yolun daha iyi olacağını düşünürler. Çok dikkatli değillerdir daha doğrusu uzun süre aynı konuda odaklanıp kalamazlar ve bu nedenle sık sık bir şeyleri kaçırabilirler. Deli cesaretine sahiptirler, zaman zaman gereksiz risklere girerler bundan dolayı kayıplar yaşayabilirler. Sinirli ve kendine güvenli görünmelerinin altında ciddi bir güvensizlik yatmaktadır, zorda kalırlarsa duygusal saldırıya geçebilirler. Hayatlarıyla ilgili almaları gereken tüm kararları hızlı şekilde almak zorundadırlar yoksa ya süre çok fazla uzayacaktır yahut fırsat kaçacaktır. Eğer Ay sert etki almamışsa gözleri de oldukça keskindir.

Ay Boğa burcunda (Ay burcu Boğa)

Ay’ın yükselişte olduğu burç olması nedeniyle Boğa burcunda Ay oldukça iyi bir yerleşim sayılır. Fiziksel olarak oldukça güçlü olan Ay Boğa kombinasyonu kişileri, maddi güvence arayışındadırlar. Dünyanın mal olmadan yaşanılmayacak bir yer olduğunu ve güvende olmadıklarını hissederler. Kapalı, tutucu bir tarafları vardır ve bunları çok tartışmaya açmazlar. Sakin bir yapısı vardır fakat başkalarına ulaşılmaz bir görüntü çiziyordur, bu nedenle insanlarla iletişimi genelde mesafeli kalır. Ev ve aile hayatına çılgın şekilde bağlı değillerdir ancak sosyal olaylarda yoğun tepkileri vardır. Karşısındakinin kendine karşı olan anlatılması en zor hislerini bile açıkça görmek ister. Konfor ve keyif düşkünlükleri vardır, dönem dönem yoğun tembellik gösterdikleri için daimi olmakta zorlanırlar ancak çalışkandırlar. Hafızası kuvvetlidir ve hiçbir şeyi kolay kolay unutmaz. Olayların kötüye gidişini çok zor kabullenirler ve son ana kadar direnirler, her şey için son noktaya kadar mücadele eder, bununla beraber kendi yolunu oluşturmak ve kendiişlerini halletmek yetenekleri güçlüdür.

Ay İkizler burcunda (Ay burcu İkizler)

Ay’ı ikizler burcunda olan kişiler oldukça meraklıdırlar, özellikle insanlara ait bilgileri fazlasıyla merak eder ve bu konuyu irdelerler. Kimi zaman dikkatsiz davranır ve önemli detayları kaybederler ancak yine de hafızaları iyidir. Duygusal olarak kendilerini ilgilendiren konularda fazla hassastırlar ve bunu örtmek için sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışır, kendilerini okuyarak/ öğrenerek başka konulara odaklamaya çalışırlar. Harekete geçmeleri için yoğun bir teşvik beklerler ve onay alma ihtiyaçları yoğundur. Bunun dışında duyguları genel-geçer bir yapıdadır, uzun süreli duygusal bağlılıklar kurmaları zordur ve hem özel hayatlarında hem de çevrelerinde değişim ararlar. Eşyaların yerini, arkadaş çevrelerini değiştirirler. Çoğu zaman fazla inceleme ve irdeleme huyları nedeniyle hayattan tat almazlar ve sevdikleri şeylerde kusurlar bularak uzaklaşma eğilimi gösterirler. Davranışları ve düşünceleri değişkendir. Çoğu zaman birbirine zıt iki konuya da ilgi duyar bir zaman birine başka zaman diğerine eğilim gösterirler. Kararları anidir aynı şekilde hayatta karşılaştıkları sorunlar da ani şekilde gelişir.

Ay Yengeç burcunda (Ay burcu Yengeç)

Ay’ın kendi yöneticiliği olan Yengeç burcundaki konumu eğer zararlı bir etki yoksa oldukça kuvvetlidir. Ay’ı yengeç burcunda olan kişilerin ilk dikkat çeken özelliği kuvvetli sezgilerine karşın buna göre pek hareket edemiyor oluşlarıdır zira kendilerini biraz patron gibi görme eğilimleri vardır. Mantıklarıyla aldıkları kararların daha iyi olacağına inanır yahut sanal hisler yaratırlar. Anneleriyle ve diğer kadınlarla olan bağları güçlüdür. Utangaç tavırları ve genel itibariyle pasif bir yanları bulunmasına karşın zaman zaman fazla otoriter ve sert davranışlar da gösterirler. Bu kendi içlerindeki tezat durumu kontrol altına almaları zordur. Kendilerine yöneltilen eleştirilere ve başkalarının sözlerine karşı aşırı hassas bir durumları vardır, çevrelerinde olan bitenden çabuk etkilenirler ve bu tür zamanlarda depresif ve uyumsuz davranırlar. Evde vakit geçirmeye daha meraklıdırlar misafirlerini rahat ettirmek için fazlasıyla uğraşırlar. Genel arkadaş toplantılarını kendi evlerinde düzenlemeye eğilimleri vardır. Karmaşık eğlence alanlarında rahat edemezler. Fazla verici ve şefkatli davranabilirler bu nedenle suistimale açıktırlar ancak kendilerini bu alanda toparlamaları zordur. Ruhsal düzensizliklerini fazla abartabilirler.

Ay Aslan burcunda (Ay burcu Aslan)

Ay’ı aslan burcunda olan kişiler genelde duygularını kalıcı sanma eğilimi gösterirler ve bu nedenle geçici şeylere fazla bağlanırlar. Abartı huyları vardır ve acı çekmeye yatkındırlar bununla beraber yaptıkları hataları kabul edemez, kolay kolay hatalarını göremezler. Başkalarıyla özdeşleşme yetenekleri zayıftır, kendilerine dönüklerdir ve bir şeylere ilgi duymaları, araştırmaları ruhsal motivasyonlarına bağlıdır. Cinsel enerjileri güçlüdür ve fiziksel isteklerini duygusal istekleriyle karıştırdıklarından tam olarak ne istediklerini çözmeleri için uzun zaman geçmesi gerekir. Sosyal, neşeli ve cömertlerdir. Olaylar üzerinde hakimiyet kurmak istedikleri halde bunu reddedebilirler bu nedenle kendilerini anlatma çabaları fazladır. İdealist ve sadıktırlar yalnız ideallerine ulaşmada kendilerini yeterince güçlü hissetmezlerse içe kapanık ve değersiz hissederler bundan dolayı teşvik görmeleri, övülmeleri gerekmektedir. Güvenli hissettikleri zamanlarda oldukça atak ve başarılıdırlar.

Ay Başak burcunda (Ay burcu Başak)

Ay’ı başak burcunda olan kişiler başkaları tarafından sürekli eleştirildiğini, beğenilmediğini düşünür ve kendini kanıtlaması gerektiğini hisseder. Bu yoğun histen dolayı da sık sık kendini anlatmaya, yaptıklarının altını sebeplerle doldurmaya çalışırlar. Hayvanları ve insanları seven merhametli bir yanları vardır ve genellikle duygusal olarak sorunlu kişilerle iletişim kurmaya yatkındırlar. Adaptasyon yetenekleri güçlüdür, iki ses arasından birini kolaylıkla ayırabilir, kalabalık ortamlarda dikkatlerini bir yönde toplayabilirler. Sinirli tavırları vardır ve bunu nerede ortaya çıkaracakları belli değildir, alınganlıklarını sinirle birleştirme eğilimleri kuvvetlidir. İnsanların kişisel sırlarını eşmeye çok meraklı değildir, genel öğrenme yeteneği uygulanabilir konulara karşı güçlüdür. Rekabetten hoşlanmamakla beraber içten içten kendini herkesle rakip görmeye yatkındırlar. Düşündüklerini açık bir dille ifade edebilir, ne istediklerini kolayca anlatabilirler ancak buna karşın dolaylı yollara sapmayı tercih ederler. Eğlenceli kişilerdir ancak şakaları genellikle alay eder şekilde olduğundan çevrelerindekileri incitebilirler.

Ay Terazi burcunda (Ay burcu Terazi)

Ay’ı terazi burcunda olan kişiler kolay memnun edilebilen, uyumlu kişilerdir. Yalnız kalmaktan pek hoşlanmazlar ve yalnız vakit geçirdiklerinde eksiklik hissederler. Mutluluklarını da aynı şekilde tek başlarına yaşamak yerine sevdikleriyle paylaşmayı tercih ederler. Yoğun duygusallıkları yoktur fakat romantik bir tabiatları vardır ve sevilmek ihtiyaçları fazladır. Hatta çevresel motivasyon olmazsa çoğu zaman moral olarak da düşüşte olurlar ve sık sık başkalarının haklarında ne düşündüğünü bilmeye çalışırlar. Zihinsel olarak iyi çalışma tutturabilen Ay-Terazi kombinasyonuna sahip kişiler çok iyi planlama yapabilirler, olayları çok iyi kavrarlar ancak uygulamaları biraz sorunludur. Pratik yanları çok kuvvetli değildir. Estetik zevkleri oldukça gelişkindir ve güzel olan her şeye hızlı bağlılık sağlarlar aynı bağlılığı çirkin/ zarafetten yoksun şeylere gösteremezler. Grup çalışmalarına yatkın, yalın ve anlaşılır kişilerdir ancak senede birkaç kez kaprisli, memnuniyetsiz ve uyumsuz davranışlar sergilerler. Otoriter yanlarını saklama eğilimleri vardır ve sevgiyi kazanmak için kendilerini geri planda tutarlar.

Ay Akrep burcunda (Ay burcu Akrep)

Ay’ın düşüşte olduğu bu burçta iyi yanlarını tam anlamıyla gösterebilmesi zordur ancak “bu çok kötü bir yerleşim” demek mümkün değildir zira aynı zamanda Ay’ın burada yöneticiliği de bulunmaktadır. Ay’ı akrep burcunda olan kişiler cinsel açıdan kuvvetlidirler, bu yüzden cinsel istekleriyle duygusal isteklerini karıştırırlar. Meraklıdırlar ve insanlar hakkında gizli konuları öğrenmeye çalışırlar bu nedenle her şeyi fazlasıyla didiklerler. Şüphecidirler. Kalıp davranışları vardır ve bunların iyi ya da kötü olması fark etmeksizin huylarını bırakması zordur. İyi bir sırdaş ve uyumlu bir arkadaştırlar ancak öfkelendiklerinde tartışmacı ve uzlaşılması zor biri haline gelirler. Zorluklara, gerilimli durumlara karşı dirençlidirler kolay kolay çöküş yaşamazlar. Derin sezgisel yanlarını kullanarak çoğu zaman yollarını bulabilirler. Kırılgandırlar, kolay kırılabilir fakat bunu belli etmezler ancak buradan besledikleri bir kin oluşur. İşlerini en iyi şekilde hayata geçirmek istediği için titizdir ancak işlerine karışıldığı zaman nazik şekilde iğnelemeler yapar bundan dolayı çevresinde işlerine çok karışılan kimseler değillerdir. Kıskanç ve sahiplenici tavırları vardır, sevdikleri her şeyi yoğun şekilde kıskanır ve sahiplenirler.

Ay Yay burcunda (Ay burcu Yay)

Ay’ı Yay burcunda olan kişiler genel yapı itibarıyla oldukça idealisttirler fakat ideallerine ulaşmak için zor ve riskli adımlar atabilecek yapıya da sahip olduklarından zaman zaman kendilerini zor duruma sokma ihtimalleri de yüksektir. Çabuk arkadaşlık kurarlar ve yeni tanıştıkları kişileri bile hemen dost gibi benimseyip sırlarını anlatabilirler bu nedenle arkadaşlık ilişkilerinden doğan problemlerle baş etmeleri gerekir. Kendinden sosyal ve entelektüel statü olarak daha yüksekte olan kişilerin çekimine çabuk kapılırlar. İradeleri çok kuvvetli değildir. Değişikliklere uyum sağlayabilir, farklı ortamlarda kısa sürede rahatlıklarını sağlayabilirler. İlişkilerinde bir süre sonra duygusal verimi düşer ve rol değişimi yaşar; dert ortağına dönüşür. Enerjilerini birden fazla alana yönelttikleri için işleri hep yarım yarımdır ve bunları tamamlamakta güçlük çekerler. İyi bir planlamacı olmalarına karşın uygulamada çabuk dağılırlar. Cömerttirler fakat eğer ki bu durumun kullanıldığını fark ederlerse kırılırlar, göründüklerinden ve gösterdiklerinden çok daha kırılgan olmaları nedeniyle neye gücendiğini anlayabilmek zordur.

Ay Oğlak burcunda (Ay burcu Oğlak)

Ay’ı oğlak burcunda zararda bir konumdadır ve kendini yeterince iyi gösteremez. Bu kişiler pratik ve yaklaşımlara sahiptirler. Organize olmadan ve plan yapmadan hareket etmekte güçlük çekerler ve hareket etmeden önce kendilerini sağlama alma eğilimleri kuvvetlidir. Endişelilerdir ve ön göremedikleri olaylar karşısında organize olana kadarki sürede yoğun şekilde paniklediklerinden büyük hatalarını genellikle bu evrede yaparlar. İlişkileri içerisinde bulunduğu noktayı bilmesi gerekir sık sık yerini sorgular. Bu durum hem özel hem sosyal ilişkileri için geçerlidir. Ruhsal/ duygusal sorunları aşmakta güçlük çekerler ve kendilerini duygusal yüklerin altından kalkabilecekmiş gibi hissetmezler. Düşünce ve hayallerin uygulanabilir olmasına önem verirler ve bunun dışındakileri değerli bulmazlar. Kendilerine -fikir ya da davranış bazında- benzemeyen kişilerle arkadaşlık kurmaları ve akıcı iletişim sağlayabilmeleri zordur. Soğuk ve ilgisiz tavırları vardır. Burada Ay kişiyi daha katı, daha toleranssız fazla didaktik ve güç kazanmaya odaklı bir hale getirir.

Ay Kova burcunda (Ay burcu Kova)

Ay’ı Kova burcunda olan kişiler genellikle her türlü ilişkilerinde çözümsel ve objektif davranmaya çalışan, hoşgörülü ve affedici tarafı kuvvetli olan bir yapı gösterirler. Arkadaş canlısı ve sosyal davranışları vardır herkesle anlaşabilirler ve başkalarına karşı iyi davranmaları için koşulları yoktur bu nedenle suistimale açıktırlar. İdealisttirler ve hedeflerine giderken kimden en iyi hangi şekilde faydalanacaklarını iyi bilirler geniş çevrelerini bu konuda rahatlıkla kullanabilirler. Çocuklarla, hayvanlarla, zihinsel ya da fiziksel özürlü kişilerle iletişimleri kuvvetlidir ve algıları bu alanda oldukça iyi çalışır. Rutinlere uymakta zorluk çekerler, sınırlandırılmaktan hoşlanmazlar ve işleri bildikleri gibi yapmaya alışıktırlar. Fikirleri zaman zaman çok uç olabileceği için herkesle iletişim kurabilmelerine rağmen herkese kendilerini açmazlar, bununla beraber ne kadar isterlerse istesinler başkalarının duygularını tam olarak anlayamazlar ve başkaları için yaptıkları işler hep biraz eksik kalır yahut değeri ilerki zamanlarda anlaşılır. Kıskanç ve sahiplenici taraflarına karşın özgürlük ararlar ancak elde ettikleri özgürlükle pek bir şey yapmazlar. Kişilik ve egosu kuvvetlidir.

Ay Balık burcunda (Ay burcu Balık)

Ay’ı balık burcunda olan kişiler hayalci bir yapıya sahiptirler ve gerçekleri kabul etmekte zorlandıkları için bile bile yanlış yapma durumuna çok sık düşerler. Ruhsal olarak destek ihtiyaçları fazladır ve çok bireysel, özgürlüğüne düşkün, bağımsız davranışları olan kişilerle dostluk ve ilişki kurmakta zorlanırlar. Zor duruma düştüklerinde durumla mücadele etmek yerine görmezden gelmelerine yardımcı olacak yan yollara sapma eğilimleri fazladır ve çok hızlı bağımlılık geliştirebilirler. Duygusaldırlar ve saklamaya çalışsalar da pek başarılı olamazlar, hayalleri çoktur ve bunlar gerçekleşmediğinde başarısızlık hissine kapılıp kendilerini üzerler aynı şekilde bu durum başkalarının etkisinde kaldıklarını fark ettiklerinde de olur zira çabuk etki altında kalır ve yönetilirler. Ay’ın bu yerleşimi kişinin genel olarak çokça hayal kırıklığı yaşamasına açıktır ve benzer olaylarda başkalarından daha çok etkilenirler. Sık sık fikir değişiklikleri yaşadıkları için tam olarak yönlerini belirleyebilmeleri zordur ancak bir yolda ilerlediklerini deneyimlediklerinde her ayrıntıyla yakından ilgilenir, her şeyi öğrenmek isterler.

196 yorum:

 1. Игра диногейм, поставь свой рекорд, поддерживаются все устройства. Ссылка на сайт https://dinogame.ru/

  YanıtlaSil
 2. one two slim купить https://one-two-slim-kapli.ru/ Day accelerates the exchange processes thanks to well-chosen components. Only one approach is able to correct the metabolism, and therefore all the food you eat is completely broken down and spent for the benefit of the body. Or are excreted, never deposited as fatty tissues of organs and others. The natural ingredients of the drops release a lot of internal energy, losing weight feels a surge of strength, cheerfulness, at the same time, appetite drops, and we do not overeat. Onetwoslim night also enhances lipolysis processes, being a powerful detoxification system. At night, catabolic processes prevail in the human body, most often - in particular, people lose weight during sleep. And the required circumstances for the loan are a sound sleep (6-eight hours), and taking a vantuslim. An effective combination of the composition in a timely manner neutralizes and eliminates ketone bodies from cells, organs, herbs and communications of the human body.

  YanıtlaSil
 3. remont mieszkania w Warszawie moja strona internetowa proszę sprawdzić

  YanıtlaSil
 4. zobacz więcej moja strona internetowa

  YanıtlaSil
 5. слим без прослойки one-two-slim-kapli.ru Сегодня считается лекарством номер один среди препаратов для похудения. Революционная формула капель позволяет удалять жировые прослойки с учетом биоритмов человека. Капли изготовлены на основе натуральных ингредиентов (ягоды асаи и годжи, гарциния и гуарана, грибы рейши и кора крушины, крапива и береза). Это два жидких концентрата, которые, возможно, первый из них следует принимать утром, а второй вечером.

  YanıtlaSil
 6. Также вам будет интересно узнать что куры несушки уфа авдон

  YanıtlaSil
 7. IsraFace - еврейские знакомства, это еврейская соцсеть, где встречают свою любовь евреи и еврейки и русский еврей из Израиля, США. Добавляйте крутые кадры, ролики, регистрируйтесь в клуб, заходите в блог, читайте форум, заводите еврейские знакомства.

  YanıtlaSil
 8. Are you a pet dog enthusiast? Inspect the local zoo or even pet ranch: elevage oie tricard

  YanıtlaSil
 9. I started on the incorrect program for me but was actually assisted significantly in the shift to one thing a lot better matched! University student: edirneegitim blog

  YanıtlaSil
 10. Как сэкономить на свадьбе http://zelwedding.ru/

  YanıtlaSil
 11. Продукция съемные кассеты gillette купить оптом, это отличный способ начать свое дело. Постоянные распродажи на сменные кассеты gillette fusion. Средства для бритья триммер-лезвие fusion функциональные наборы gillette купить оптом по оптимальной цене производителя. Спешите купить джилет мак 3 кассеты, станки для бритья джилет мак 3 турбо, а также любой другой продукт серии жилет мак 3 по специальной стоимости!. Всегда в наличии популярные одноразовые станки gillette 2.

  YanıtlaSil
 12. Почитайте о том как выбрать подарки мужчина женщина

  YanıtlaSil
 13. Are you looking for new innovations? Perform you want to learn understanding as well as do trendy traits? Look at this check hilfe-fuer-behinderte.info

  YanıtlaSil
 14. my site zobacz to przedmiot który mnie intryguje

  YanıtlaSil
 15. zobacz tutaj to temat jakie mnie ciekawi

  YanıtlaSil
 16. IsraFace - знакомства в израиле, это сайт с евреями, где объединяются евреи и еврейки и русский еврей из России и США. Показывайте классные фотки, ролики, регистрируйтесь в портал, ведите блог, читайте форум, устанавливайте еврейские знакомства.

  YanıtlaSil
 17. wejdź i sprawdź super strona internetowa na temat my site

  YanıtlaSil
 18. my site sprawdź i wejdź to sprawa jaka mnie trapi

  YanıtlaSil
 19. sprawdź tu najlepsza strona www na temat my site

  YanıtlaSil
 20. Любому пользователю магазина http://tea66.cc/home.php?mod=space&uid=14904 предлагается громаднейший запас софта, которые недоступно приобрести в рядовом магазине. Площадка обладает значительным числом преимуществ, средь которых надо выделить отличную степень защиты проведенных заказов. Проект ГидраРУ реализует востребованную продукцию по всей стране.

  YanıtlaSil
 21. Защита данных давно является специализированным направлением для обеспеченности нормальной деятельности в Мировой паутине. В частности, http://ibrothers.free.fr/index.php?file=Members&op=detail&autor=omutemoq располагает определенными советами, как не стать пострадавшим от злоумышленников в интернете. Лишь достаточный уровень осведомленности дает клиентам защиту частной информации.

  YanıtlaSil
 22. Каким способом надежно совершить закрытую в инете http://www.luxcosmeticsdv.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=347515

  YanıtlaSil
 23. Более того, нужно отметить, что анонимные покупки проводят не только жулики, но и простые юзеры. Заплатить за покупки без верификации становится очень трудно. Представьте, что ни один человек не захочет отправить лишние проценты как налоги за глаза, оформив денежную сделку. Максимально объективным фактором для формирования скрытного перевода http://www.cbxworld.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=ikyzyf значится заработок в инете.

  YanıtlaSil
 24. Hydra – прогрессивный портал развлечений https://www.hi-av.net/userinfo.php?uid=17891

  YanıtlaSil
 25. Виртуальные кошельки, чаще всего, являются анонимным порядком закупки вещи в сети. Оформив виртуальный кошелек реально получить обычный статус без предоставления паспорта. Следует понимать, что во время перевода средств с криптовалютного кошелька, продавец онлайн-магазина http://bip.swk.piib.org.pl/index.php?option=com_easybookreloaded не будет скопировать личные данные клиента.

  YanıtlaSil
 26. Сначала приходится отобрать надлежащий продукт в одном из маркетплейсов HydraRU. Проведя оплату юзеру направят фотографию о месте, где нужно забрать оплаченный товар. По ссылке hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid комиссия на гидре указан перечень максимально признанных поставщиков портала.

  YanıtlaSil
 27. Представьте, ведь ни один человек не хочет отправить большие средства в виде налогов просто так, проведя удачную сделку. Наиболее распространенной причиной для осуществления скрытного перевода hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid гидра зеркало оригинал есть работа в интернете. В свою очередь стоит указать, что анонимные покупки используют не исключительно мошенники, но и обыкновенные юзеры. Заплатить за товар незамеченным стает слишком трудно.

  YanıtlaSil
 28. my site klik to przedmiot który mnie trapi

  YanıtlaSil
 29. При оплате продукта http://lantao.vip/home.php?mod=space&uid=144058, в основном, берут виртуальный денежки. Каждый покупатель получит Hydra 100% поддержку от владельцев сайта. Заплатить за необходимую продукцию на Гидра приветствуется с помощью виртуальных кошельков или биткоинов. Денежные средства при выкупе направляются на временный счет маркетплейса, а после приемки вещи – передаются продавцу.

  YanıtlaSil
 30. tutaj kliknij super strona www na temat my site

  YanıtlaSil
 31. К тому де стоит указать, что скрытые проплаты применяют не исключительно злоумышленники, но и обыкновенные юзеры. Отправить денежки скрытно становится довольно трудно. Наиболее распространенной причиной для создания персонального платежа hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid гидра саратов является заработок в интернете. Вообразите, что ни один человек не решит отправить дополнительные денежные средства в качестве налогов без оснований, проводя удачную аферу.

  YanıtlaSil
 32. Целый ряд квалифицированных продавцов продают свою продукцию по всей территории РФ. Проверить исполнительность магазина легко по записям на портале https://market.hydraruzxpnew4azf.com. Для проведения покупки покупателю следует верифицироваться на официальном сайте. Залогиниться на форуме HydraRU можно с помощью любого гаджета, либо ПК.

  YanıtlaSil
 33. Особенно важные мнения по сохранности рабочего ПК сайт гидры hydra

  YanıtlaSil
 34. Защита от внедрений хакеров – действенные предложения на познавательном портале Hydra http://www.vvkaoyan.com/bbs/home.php?mod=space&uid=41317

  YanıtlaSil
 35. Анонимности в инете давненько не существует в той интерпритации, как раньше, к примеру, десятилетие тому назад. Мошенники смогут оформить преступные действия с денежными средствами клиентов. Авторизация юзеров http://sport.taminfo.ru/index.php?subaction=userinfo&user=ozubup в интернете потребуется с целью предотвращения правоохранными органами преступных действий.

  YanıtlaSil
 36. С развитием интернет-технологий единовременно модернизируют собственные навыки мошенники, что работают в Глобальной сети. Посещая интернет требуется заранее озадачиться о безопасности компьютерного девайса и расположенной на нем информации. Доступ к интернету дает шанс использовать немыслимое количество архивов совершенно даром hydra вход 2022.

  YanıtlaSil
 37. После оплаты клиенту направят фото о месте, где потребуется взять оплаченный продукт. Для первого раза приходится подобрать необходимый продукт в одном из маркетов Гидра РУ. По адресу hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid ссылка на гидру в браузере указан перечень наиболее известных продавцов магазина.

  YanıtlaSil
 38. Юзерам маркетплейса доступны десятки торговцев с различными товарами. Используйте только лишь анонимные варианты проплаты веществ. Зеркалки для верификации на площадку Хидра каждый день изменяются. Огромнейший список продуктов рубли на биткоины гидре как на самом деле поражает воображение. С целью идентификации на портале Гидра необходимо использовать зеркальные ссылки стартовой страницы ЮнионHYDRA.

  YanıtlaSil
 39. Используйте именно hydra com Пикалёво чтобы войти на информационный портал Hydra. Генеральной задачей кибер-мошенников считается атака домашнего компа. Заполучить доступ к банковским картам юзера для матерого кибер-преступника легко. В случае сетевого атаки пользователь практически не поймет, что на личном компе поселился посторонний программный код.

  YanıtlaSil
 40. На просторах инета размещается немыслимое множество мест проведения досуга. Онлайновые игры и групповые отношения меж клиентов способствует формировать группы сторонников по конкретным тенденциям. И hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid гидра официальный сайт ссылка – крупнейший из преимущественно посещаемых ресурсов, предлагающий собственным клиентам громадный выбор для проведения досуга.

  YanıtlaSil
 41. Защита от вирусов, загруженная на рабочем ПК пользователя, тоже не помешает. Хороший антивирусный защитник запросто загрузить на платформе http://www.insurancediscourse.net/2018/11/seminar-at-arik-air-limited-for.html. Серьезные пакеты антивирусных паков мгновенно осмотрят личный комп и удалят найденные шпионские коды.

  YanıtlaSil
 42. Доля игр и сервисов на платной основе, но больший ассортимент развлечений находятся в виде демо работ. Форум «Гидра» позволяет пользователям сетки подбирать товарищей в результате обсуждений на интересующую их тематику. На страницах гидра правильная к тому же находится существенное количество нужных сведений – свежайшие интерактивные курсы, игры и маркетплейс товаров.

  YanıtlaSil
 43. Фанерный лист ФСФ - это водоупорный тип фанеры, получивший большое распределение в строительной сфере. Влагонепроницаемый материал практически не вбирает пар, а в последствие просушки не изменяется. По большей части смоляно фенолформальдегидную фанеру используют как верхний облицовочный материал. Для внутрикомнатных действий применять ФСФ фанеру http://hram-miloserdiya.ru/index.php?subaction=userinfo&user=ybudi не допускается - могут присутствовать опасные аэрозоли при определенных условиях.

  YanıtlaSil
 44. Возможно ли безвредно провести закрытую сделку в сети интернет hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid гидра оплата

  YanıtlaSil
 45. После оплаты юзеру вышлют данные о месте, где нужно взять купленный товар. По адресу hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid зайти на гидру через браузер представлен перечень максимально популярных торговцев портала. Для первого раза прийдется отобрать требуемый товар в любом из маркетов Gidra.

  YanıtlaSil
 46. Платформа hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid гидра сайт hydra9webe подает личным юзерам реально широкий запас востребованных продуктов по наиболее низким ценам. Приобретайте вещи лишь у надежных реализоторов в интернет-магазине Hydra. Когда вы предполагаете, что взять необходимые вещи по минимальной цене осуществимо лишь только на страницах крупнейших маркетплейсов, то сильно неправы.

  YanıtlaSil
 47. На сайте http://www.stroyka5.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=142240 вы заметите множество развлечений, а также серьезный форум для взаимодействия между единомышленниками интернет сообщества. Можно сказать, что наибольшее число юзеров находят специфические интерактивные сайты. Чаще всего юзеры в интерактивной сети играют в онлайн игры.

  YanıtlaSil
 48. Бывает огромное число защищенных веб-обзорщиков, какие в реальном времени пресекают потуги атаки на ваш ПК или телефона. Отыскать место входа в Глобальную паутину используя ТОР практически невозможно. Благодаря встроенной защите пользователь может без заморочек смотреть полезную информацию в Мировой паутине. Веб-серфер для интернета TOR коннектится http://www.winnietsui.com/2013/01/review-rimmel-lasting-finish-018-pink.html с помощью значительное количество серваков.

  YanıtlaSil
 49. Система продаж в маркетплейсе гидра ссылка сегодня Шебекино формируется на положительных оценках зарегистрированных реализаторов. В случае совершения адекватной сделки юзер дает продавцу определенную оценку, для остальных пользователей это является подтверждением для реализации дальнейших сделок. В случае возникновения диспутов вы можете написать к руководству онлайн магазина Hydra в целях разрешения различных вопросов, здесь юзеру без сомнения поддержат.

  YanıtlaSil
 50. Жулики могут оформлять преступные операции с денежками пользователей. Авторизация юзеров как пополнить баланс гидры в первый раз в сети требуется для выявления надзорными органами преступлений. Защиты личны данных в сети интернет давным-давно нет в той интерпритации, как ранее, например, десять лет назад.

  YanıtlaSil
 51. Большое число пользователей полагают, что гарантировать 100 процентную защиту в инете не выйдет, но это является большим предрассудком. Нынешнее ПО http://www.detskiy-mir.net/index.php?subaction=userinfo&user=ixowibet дает надежную протекцию от злодеев. TOR – наилучший веб-обозреватель, который рекомендуется использовать для скачивания в сети интернет.

  YanıtlaSil
 52. Скажем, http://regvoice.com/home.php?mod=space&uid=30922&do=profile располагает конкретными указаниями, как не стать жертвой мошенников в Мировой сети. Лишь достаточный показатель знаний дает пользователям защиту частной информации. Кибербезопасность теперь считается полноценным направлением для обеспечения адекватной деятельности в Мировой сети.

  YanıtlaSil
 53. Необходимые услуги по доставке имущества любого количества и объема осуществляет компания VezuGruz.by. При планировании переезда на новый адрес вам конечно станет необходимой услуга транспортировки собственности. Сегодня https://vezugruz.by/ является наиболее востребованным сервисом.

  YanıtlaSil
 54. Лавки для дачи – повседневный отдых на природе металл скамейки для дачи купить

  YanıtlaSil
 55. Большинство типов специальных кроватей имеют пульт управления. За счет особого функционала кровати медицинский персонал свободно наблюдает за пациентами. Функциональные механические медицинские кровати – это особая возможность решить множество вопросов с неходячими пациентами. Современные нововведения дают возможность без проблем подготовить кровать для человека в каком угодно положении.

  YanıtlaSil
 56. Увеличивайте лучшие гиперссылки на ваш интернет сайт и усиливайте популярность сайта, ИКС. Разбавьте текущую ссылочную массу, усиливайте беклинки с бирж, пирамида ссылок, tier 1, tier 2, tier 3. Пожизненные ссылки с трастовых сайтов на ваш ресурс, дешевле чем на биржах и аналогов на рынке беклинков. Официальный сайт - https://seobomba.ru/

  YanıtlaSil
 57. Продукция сменные кассеты gillette купить оптом, это отличный способ открыть свой бизнес. Постоянные распродажи на бритвы fusion proglide. Средства для бритья триммер-лезвие fusion стильные наборы gillette купить оптом по минимальной стоимости производителя. Спешите приобрести лезвия джилет mach3, станки для бритья джилет мак 3 турбо, а также любой другой продукт линейки джилет мак 3 по оптимальной цене!. Всегда в наличии популярные одноразовые станки gillette 2.

  YanıtlaSil
 58. Продукция лезвия gillette купить оптом, это отличная идея для начала нового бизнеса. Постоянные распродажи на бритвы джилет фьюжен проглайд. Средства для бритья триммер-лезвие fusion функциональные наборы gillette купить оптом по оптимальной цене производителя. Хорошая возможность заказать джилет мак 3 кассеты, станки для бритья gillette mach 3 turbo, а также любой другой продукт серии жилет мак 3 по максимальной выгодой стоимости!. Всегда в наличии популярные одноразовые бритвенные станки gillette 2.

  YanıtlaSil
 59. Камагра гель Израиль купить мужской препарат камагра для потенции и повышение мужской силы в Израиле. Это знаменитый, функциональный и эффективный возбуждающий препарат повышения и улучшения мужской потенции по выгодной цене с доставкой по вему Израилю.

  YanıtlaSil
 60. В свою очередь важно заметить, что для малышей площадка для игр будет также и точкой взаимосвязи со сверстниками. Подросток станет расти не лишь физиологически, но и аналитически, на свое усмотрение придумывая для себя развлечения. Элементы https://www.sunnytoy.ru/shop/77/ дают возможность малышам самолично формировать развлечения.

  YanıtlaSil
 61. IsraFace - еврейские песни, это еврейское сообщество, где дружат еврейки и евреи и русский еврей из Израиля и России. Показывайте лучшие кадры, видео, регистрируйтесь в группы, ведите блог, делайте визиты на форум, устанавливайте еврейские знакомства.

  YanıtlaSil
 62. Воспроизводство знаменитых постеров под заказ постер сад

  YanıtlaSil
 63. Onlayn.Club - аниме сериалы онлайн онлайн кинотеатр, где Вы можете смотреть онлайн бесплатно лучшие фильмы, сериалы, мультфильмы, мультсериалы, аниме сериалы и тв шоу передачи. В жанре ужасы, триллер, мистика а так же другие без обязательств. Только популярные подборки про зомби-мертвецов, приготовьтесь к восхитительному просмотру видео в сети.

  YanıtlaSil
 64. Выставленные в онлайн-магазине Смарт Той комплекты http://fddzzyz.vidown.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=505230 имеют особенный вид. Мальчикам и девочкам станет довольно любопытно кататься на горке, либо покорять конструктивных элементы. Характеристики каждой развлекательной площадки займет ребенка на продолжительное время.

  YanıtlaSil
 65. Psytrance.Pro - Progressive Trance, Psy Trance продюсерский центр диджеев, где Вы можете смотреь онлайн бесплатно без регистрации популярные хиты и музыку, видео, треки, альбомы, плай листы, миксы. В стиле Minimal Psytrance, Dark PsyTrance, Acid Trance, Goa Trance, Hard Trance а так же другие стили и жанры без назойливой рекламы. Только популярные подборки Acid Trance, Goa Trance, Hard TranceEuro Trance, Melodic Trance. Приготовьтесь к незабываемому времяпровождению и скачать послушать музыку и смотреть видео в интернете.

  YanıtlaSil
 66. Огромный список уличных комплексов для детей фирме SunnyToyRU http://shujian.online/home.php?mod=space&uid=673

  YanıtlaSil
 67. Различные тематики картин, и даже крупная и глубокая печать сделают ваше помещение уникальным. На сайте фирмы достаточно просто выбрать понравившееся для себя изображение, к примеру, картины маков маслом на холсте. Издательство Dasart есть лучшим в городе изготовителем репродукций оригинальных полотен и плакатов для интерьера офиса.

  YanıtlaSil
 68. Благодаря развивающему комплекту кукольные домики из дерева ребенок будет занят длительные часы. Отдельная модель игрового дома предлагает определенные функции. Детский домик в полном объеме повторяет реальное жилище целого семейства. При изготовлении интерактивных домов Дрим Тойз используются лишь только неопасные для ребят материалы.

  YanıtlaSil
 69. Интерактивный игровой набор в полном объеме имитирует взрослый туалетный столик. Для реализации макияжа девчонкам нужен http://forum.cqinca.com/home.php?mod=space&uid=104142&do=profile. Какая угодно девчонка представляет себя настоящей модницей. Нужный объем косметики реально разместить в игрушечном туалетном столике ДримТойз.

  YanıtlaSil
 70. Полноразмерный игрушечный комплект совершенно имитирует реальный туалетный столик. Определенное количество косметики элементарно разместить в игральном туалетном столике Dream Toys. Каждая девочка чувствует себя реальной модницей. Для реализации макияжа детям нужен http://isometalmakina.net/index.php?subaction=userinfo&user=ulylo.

  YanıtlaSil
 71. Выбрать нужное развлечение http://klotzlube.ru/forum/user/246354/ возможно в любом интернет-маркете, вот хотя бы OZON. Наборы развивающие для девочек и мальчиков высокого качества Дрим Тойз – это удивительное детство. Детям все время требуются развлечения, что копируют реальную жизнь. Определенные игровые комплекты обучат мальчика автономности.

  YanıtlaSil
 72. Sex.Intim2.Net - работа в эскорте в Израиле, это портал эскорт секс интим досуг девушек в центре Израиля. Вызов онлайн на час в квартиру эскортницы девушки темнокожие негритянки Бразилии, русские блондинки Белоруссии, украинки из Киева в Центральный округ Израиля, Беэр Яаков, Бней Аиш, Гедера, Гиват Бреннер, Кфар Саба, Кфар Иона, Лод, Модиин, Нес Циона, Пальмахим, Петах Тиква, Раанана, Рамле, Реховот, Ришон ле Цион, Тель Монд, Ход Хашарон, Явне и по всему Израилю.

  YanıtlaSil
 73. роликовые хороших брендов.

  YanıtlaSil